lördag 3 september 2016

De föräldralösa

Föräldralösa barn vilket liv får de? I USA mellan åren 1854 och 1929 sätts över 200 000 föräldralösa barn på tåg för att skeppas till andra städer än t ex New York och förhoppningsvis bli en del av en familj. Många var inte så tursamma utan blev i princip drängar och pigor och fick slita hårt. Detta ämne skriver Christina Baker Kline om in sin bok De föräldralösa. 

Men hon utgår från Molly. Ett barn som förlorade sin pappa och mamman kan inte ta hand om henne. Istället har hon flyttats mellan flera familjer. 2011 är hon 17 år och uthärdar livet hos sina senaste fosterföräldrar. Men när hon blir påkommen med att stjäla en bok från biblioteket döms hon till samhällstjänst. 50 timmar att arbeta av och Molly hamnar hos Vivian för att städa ur vinden. Vivian som också är föräldralös och blev det 10 år gammal, 1929. Vivian är en av dem som sattes på ett barntåg. Efter att Molly och Vivian träffats och vartefter lådorna packas upp får vi höra Vivans livsberättelse. Boken är intressant, sorglig och stark och går snabbt att läsa. 

/Liselott


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar